Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie verbeterd

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in maart verbeterd ten opzichte van een maand eerder. Van alle zes indicatoren is nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vijf indicatoren verbeterden, een bleef onveranderd. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De stijging van zowel de prijzen van koopwoningen als de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder was groter dan voorgaande maand en de krimp van de werkzame beroepsbevolking kleiner. Daarnaast waren consumenten iets minder negatief over de toekomstige werkloosheid en ondernemers in de industrie een fractie positiever over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. De verwachtingen van consumenten over hun eigen financiële toekomst veranderden niet.

Relevante links