Werkloosheid daalt naar 6 procent

werkloosheid naar 6,0 procent
© ANP
Nederland had in juli 541 duizend werklozen, dat is 6,0 procent van de beroepsbevolking. In april van dit jaar waren er nog 572 duizend werklozen, 6,4 procent van de beroepsbevolking. Het percentage werkloze 45-plussers daalt het sterkst. Sinds april zijn er 40 duizend mensen met betaald werk bijgekomen. Dit meldt CBS. UWV telde eind juli 432 duizend WW-uitkeringen.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/b0304412985b4e3db05fad086a06c795]

UWV verstrekt minder nieuwe WW-uitkeringen

UWV verstrekte de eerste zeven maanden van dit jaar 300 duizend nieuwe WW-uitkeringen, dat is 50 duizend minder (-14 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 55-plussers was de daling lager (-8 procent). Vanuit alle sectoren nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf. Vooral vanuit de bouwnijverheid, de sector zorg en welzijn, de grafische industrie en de uitzendbedrijven kwamen er minder aanvragen voor een uitkering binnen.

UWV: verdere daling WW-uitkeringen, maar toename vanuit onderwijs

Voor de vierde maand op rij daalde het aantal lopende WW-uitkeringen. UWV telde eind juli 432 duizend lopende WW-uitkeringen, bijna 7 duizend  (-1,6 procent) minder dan in juni. Onder jongeren tot 25 jaar was de afname procentueel het grootst. Het aantal uitkeringen nam relatief het sterkst af vanuit seizoengevoelige sectoren als de bouwnijverheid en de landbouw. Vanuit het onderwijs liep het aantal WW-uitkeringen in juli op door het beëindigen van tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar.

Percentage werkloze 45-plussers daalt sterkst

Het aantal werklozen daalde van 572 duizend in april naar 541 duizend in juli. Het werkloosheidspercentage nam in die periode af van 6,4 naar 6,0. De afname vond plaats onder werklozen van alle leeftijdsgroepen, maar was het sterkst onder 45-plussers. Onder jongeren tot 25 jaar daalde de werkloosheid de laatste drie maanden van 11,2 procent (april) naar 10,8 procent (juli), onder de 25- tot 45-jarigen ging dit van 4,8 naar 4,7 procent en onder 45-plussers van 6,1 naar 5,6 procent. De totale werkloosheid daalt al sinds begin 2014.

Meer mensen aan het werk

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in juli 65,9 procent betaald werk. Dat zijn ruim 8,4 miljoen mensen, ongeveer 4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. Vanaf het begin van dit jaar is het aantal mensen met betaald werk met 95 duizend toegenomen. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen.
De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 541 duizend werkloos, 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Werkloosheid daalt minder snel

Het aantal werklozen dat betaald werk vindt is groter dan het aantal werkenden dat werkloos wordt. Toch vlakte het afgelopen half jaar de daling van de werkloosheid wat af doordat meer mensen op zoek zijn gegaan naar werk maar niet meteen een baan hebben gevonden.

Stromen arbeidsmarktposities