Aantal asielzoekers blijft onder dat van 2014 en 2015

Erratum:

In dit nieuwsartikel is een fout geconstateerd. In de tweede alinea Meer kinderen, minder mannen zijn onjuiste percentages genoemd. Hieronder vindt u de correcte tekst.

Net als in juni van dit jaar kwamen er in juli meer kinderen dan volwassen mannen naar Nederland. Sinds oktober 2015 is het percentage volwassen mannen gedaald van 51 tot 32. Bij kinderen is dit gegroeid van 28 naar 42 procent. Het percentage volwassen vrouwen dat in Nederland asiel aanvraagt of nareist kwam in juli van dit jaar uit op 26 procent. Deze ontwikkeling weerspiegelt ook een verschuiving van asielzoekers naar nareizigers. In de afgelopen twee jaar reisden mannen vaak alleen vooruit. Vrouwen en kinderen komen vooral als nareiziger naar Nederland.

De bijbehorende grafiek is aangepast.

In juli meldden zich 2 085 personen in Nederland als asielzoeker of nareiziger. Daarmee bleef het aantal asielzoekers en nareizigers in juli, maar ook in de eerste 7 maanden van 2016, onder dat van dezelfde periode in 2014 en 2015. 3 op de 10 asielzoekers en nareizigers kwamen uit Syrië; 2 op de 10 uit Albanië of het voormalige Joegoslavië. Dat meldt CBS.

In juli dienden 1 425 personen een eerste asielverzoek in en er arriveerden 660 nareizigers. Onder hen bevonden zich 600 Syriërs en bijna 300 Eritreeërs. Van de Syriërs reisden 4 op de 5 een familielid achterna dat al in Nederland verbleef. Onder de Eritreeërs was dit 1 op de 3.

Eerste asielverzoeken en nareizigers
Eerste asielverzoeken en nareizigers
 2013201420152016
jan1200161015953340
feb835133013152465
mrt865127013601675
apr990259517101325
mei845350032451430
jun985197041701480
jul1105253046252085
aug97524556940
sep143034208405
okt1495246511720
nov144519507305
dec131020754555

Meer kinderen, minder mannen

Net als in juni van dit jaar kwamen er in juli meer kinderen dan volwassen mannen naar Nederland. Sinds oktober 2015 is het percentage volwassen mannen gedaald van 55 tot 40. Bij kinderen is dit gegroeid van 30 naar 43 procent. Het percentage volwassen vrouwen dat in Nederland asiel aanvraagt of nareist kwam in juli van dit jaar uit op 18 procent. Deze ontwikkeling weerspiegelt ook een verschuiving van asielzoekers naar nareizigers. In de afgelopen twee jaar reisden mannen vaak alleen vooruit. Vrouwen en kinderen komen vooral als nareiziger naar Nederland.

Asielzoekers en nareizigers naar leeftijd en geslacht

1 op 5 asielzoekers komt uit Albanië of voormalig Joegoslavië

Het aantal asielzoekers uit Albanië, Kosovo, Macedonië, Servië en Bosnië steeg in juli weer tot boven 400. Omdat de instroom uit Syrië en Afghanistan sinds de herfst van vorig jaar is gedaald, komt nu 20 procent van het aantal asielzoekers en nareizigers uit Albanië of het voormalige Joegoslavië. Asielzoekers uit deze regio maken doorgaans weinig kans op een verblijfsvergunning.

Asielzoekers en nareizigers uit Albanië en voormalig Joegoslavië