Kamer

Onder kamers vallen ruimtes in een woning van minstens 4m2, zoals slaap-, eet-, en woonkamers en inpandige, bewoonbare kelders, zolders en keukens bedoeld voor verblijf. Keukens die uitsluitend worden gebruikt om te koken worden niet meegeteld, maar eetkeukens wel. Toiletten, badkamers, gangen, veranda’s en meterkasten rekent men niet als kamer. Ook kamers die uitsluitend worden gebruikt voor zakelijke doeleinden vallen buiten de telling.