Economisch beeld stabiel

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in augustus nagenoeg hetzelfde als in de voorgaande maanden. Ook in de Conjunctuurklok van half augustus presteren de meeste indicatoren beter dan hun langjarige trend, meldt CBS.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de 15 indicatoren in de Conjunctuurklok)

Producenten en consumenten positief

Het vertrouwen van producenten was in juli iets lager dan in juni, toen het hoogste niveau in ruim 5 jaar werd jaar bereikt. Ook het vertrouwen van consumenten daalde in juli, maar bleef wel positief. Vooral over het economisch klimaat oordeelden consumenten minder positief. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen liggen boven hun langjarig gemiddelde.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)


Investeringen, consumptie huishoudens en export groeien

Ook in het tweede kwartaal van 2016 zijn de investeringen in vervoermiddelen en woningen weer aanzienlijk gegroeid. Bedrijven hebben meer besteed aan vliegtuigen, vrachtwagens en opleggers. De groei van de investeringen is in lijn met het positieve producentenvertrouwen.

De stijging van de uitvoer van goederen en diensten was in het tweede kwartaal van 2016 wat kleiner dan in het eerste kwartaal. Dat komt doordat de uitvoer van diensten minder sterk groeide dan in de voorgaande kwartalen.

De uitvoer van Nederlands product groeide wel harder dan in het voorgaande kwartaal. Nederlandse bedrijven exporteerden ook dit kwartaal beduidend meer transportmiddelen dan een jaar eerder. Daarnaast hebben bedrijven ook aanzienlijk meer voedings- en genotmiddelen uitgevoerd. Ook de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide harder dan in het eerste kwartaal.

Consumenten ten slotte hebben in het tweede kwartaal meer besteed dan een jaar eerder. Ze gaven vooral meer uit aan diensten zoals horeca. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit. Daarnaast gaven consumenten meer uit aan kleding en elektrische apparaten.

Productie industrie groeit opnieuw

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 1,6 procent hoger dan in juni 2015. De stijging is wat groter dan in mei. De transportmiddelenindustrie produceerde in juni opnieuw aanzienlijk meer, de elektrische-apparatenindustrie behoorlijk minder.

Minder faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald. In juli 2016 zijn er 16 faillissementen minder uitgesproken dan in juni. Deze daling volgt op een stijging in juni.

Werkgelegenheid stijgt verder

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het tweede kwartaal van 2016 met 38 duizend toegenomen. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten steeg. Ook in de handel en horeca trok de werkgelegenheid aan. Daarnaast steeg het aantal vacatures met 5 duizend en daalde het aantal werklozen met 16 duizend. De afname van de werkloosheid trad op in alle leeftijdsgroepen.
In het tweede kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9.976 duizend banen. Het aantal banen groeit nu al negen kwartalen op rij. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal bijna 230 duizend banen bijgekomen.

Bruto binnenlands product (volume, seizoengecorrigeerd)

Economie groeit verder

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2016 verder gegroeid. Volgens de eerste berekening komt de economische groei uit op 0,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan toenemende investeringen en consumptie. Ook het exportsaldo droeg positief bij.

De omvang van de Nederlandse economie was in het tweede kwartaal 2,3 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2015. Het tweede kwartaal had in 2016 twee werkdagen meer dan in 2015. Gecorrigeerd hiervoor was de groei op jaarbasis 1,8 procent.

Vrijdag 23 september 2016 komt CBS met de tweede berekening van de economische groei en het aantal banen in het tweede kwartaal van 2016.