Uit elkaar gaan / scheiden

In dit onderzoek is uit elkaar gaan of scheiden als volgt gedefinieerd: twee mensen die op 1 januari 2014 als partner in een paar op hetzelfde adres wonen en op 31 december 2014 niet meer. Het feitelijke aantal paren dat uit elkaar gaat wordt enigszins overschat, omdat niet alle mensen die samenwonen een stel hoeven te zijn.

Alleen stellen tussen de 25 en 55 jaar zijn meegenomen in de analyses om de kans te verkleinen dat een koppel niet meer samenwoont vanwege het overlijden van een van de partners.

De analyses zijn ter controle ook uitgevoerd voor het jaar 2008. Alhoewel de afzonderlijke scheidingskansen in dat jaar in het algemeen iets hoger lagen, zijn het algemene beeld en de conclusie die hieruit getrokken kan worden, gelijk aan de analyses van het jaar 2014.