Inwoners

De cijfers in dit artikel hebben betrekking op de verdrinking van alleen de in Nederland wonende personen, die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat in dit artikel alleen om de accidentele verdrinkingen, dus niet om verdrinking na een vervoersongeval, moord of zelfdoding.