Wijzigingen in aanschafbelasting en wegenbelasting

In de afgelopen vijf jaar zijn op meerdere momenten, doorgaans op 1 januari, wijzigingen doorgevoerd in de aanschafbelasting en/of wegenbelasting

Onder andere:
1 januari 2013: BPM volledig op CO2-uitstoot gebaseerd en niet langer i.c.m. een gedeelte van de catalogusprijs. Voor dieselmotors verschuift de grens van belastbare uitstoot van 91 naar 88 gram CO2 per kilometer en voor benzine van 102 naar 95 gram/km. Ook is de zogeheten benzinekorting sinds 2013 vervallen, dit was een korting op de BPM die niet gold voor diesel.
1 januari 2014: Wegenbelasting aangescherpt: dieselmotors worden vanaf een uitstoot van 50gram /km belast, deze grens lag op 95 gr/km. Voor benzine verschuift deze grens van 110 naar 50 gr/km.
1 januari 2015: BPM voor alle auto’s met CO2-uitstoot, alleen elektrische auto’s zijn vrijgesteld.