Verkeersintensiteiten rijkswegen per uur

Verkeersintensiteit
Het gemiddeld aantal gepasseerde motorvoertuigen per tijdseenheid op een (vast) meetpunt.

Rijkswegen
Dit zijn wegen in beheer en onderhoud van Rijkswaterstaat. De meeste autosnelwegen, (A-wegen) alsmede enkele specifieke autowegen (N-wegen) die door Rijkswaterstaat ‘de status’ rijksweg hebben gekregen.

Meetpunt
Een vaste locatie op een weg waar 365 dagen per jaar en 1440 minuten per dag (Nederlandse en buitenlandse) gepasseerde motorvoertuigen elektronisch geteld worden. De data wordt opgeslagen in het zogenaamde NDW-bestand.
(NDW: Nationale Databank Wegverkeersgegevens).