Filezwaarte

De zwaarte van een file is de som van het product van tijd en lengte, uitgedrukt in kilometerminuten.

Voorbeeld: een file die eerst 5 minuten een lengte van 3 kilometer heeft en daarna nog 3 minuten 2 kilometer lang is, levert een filedruk op van (5 x 3) + (3 x 2) = 21 kilometerminuten.