Consumentenvertrouwen

De indicator van het consumentenvertrouwen bestaat uit de deelindicatoren Economisch klimaat en Koopbereidheid. Voor de samenstelling van het consumentenvertrouwen worden er vijf vragen aan de consument gesteld. De vragen hebben betrekking op het oordeel van de consument over de economische en eigen financiële situatie zowel in de afgelopen als de komende twaalf maanden. Daarnaast wordt aan de consument gevraagd of het een gunstige tijd is voor grote aankopen. Met grote aankopen worden aankopen van duurzame goederen bedoeld zoals een auto, een televisie of een wasmachine. De twee vragen over de economische situatie vormen samen de deelindicator Economisch klimaat. De twee vragen over de eigen financiële situatie en de vraag over grote aankopen vormen samen de deelindicator Koopbereidheid.