Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export verbeterd

Het beeld voor de export is in oktober 2020 minder ongunstig dan in september. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier indicatoren verbeterden en twee verslechterden. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Het producentenvertrouwen in de Eurozone en Duitsland was minder negatief. Het oordeel van de Nederlandse en Europese ondernemers in de industrie over hun buitenlandse orderpositie verbeterde. Daarentegen was de ontwikkeling van de reële wisselkoersen minder gunstig. Ook de krimp van de Duitse industriële productie was iets groter dan een maand eerder.

Relevante links