Regionale indeling naar COROP-gebied

De cijfers zijn samengesteld met behulp van het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De indeling naar COROP-gebieden is volgtijdelijk vergelijkbaar gemaakt. Dit betekent dat de grenzen van een regio zoals die gelden op 1 januari 2016 ook in de eerdere periode (1995) worden gehanteerd. Hierdoor kunnen de cijfers afwijken van cijfers in Statline tabellen.