Meer faillissementen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen. In juni 2016 zijn er 38 faillissementen meer uitgesproken dan in mei, meldt CBS. De stijging volgt op drie maanden met een daling. De meeste faillissementen in juni zijn opnieuw uitgesproken in de handel.

Dalende trend

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2015 het laagste niveau sinds oktober 2008. Vervolgens liep het aantal faillissementen zes maanden lang bijna onafgebroken op, om daarna weer drie maanden te dalen. In juni is er echter weer sprake van een toename.

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert. Dalingen en stijgingen volgen elkaar op. Sinds mei 2013 is de trend dalend. In de eerste helft van 2016 is het aantal faillissementen bijna een vijfde lager dan in de eerste helft van 2015.

Meeste faillissementen in handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 361 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in juni 2016 failliet verklaard. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel, namelijk 77. Bij de financiële instellingen kwam het aantal faillissementen uit op 62. De handel en de financiële dienstverlening behoren tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien zijn de meeste bedrijven failliet verklaard in de horeca.

Aantal faillissementen bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak, juni 2016
 aantal
Handel77
Financiële instellingen62
Specialistische zakelijke diensten (o.a. advisering en onderzoek)49
Bouwnijverheid29
Industrie25
Verhuur; overige zakelijke diensten21
Horeca18
Gezondheids- & welzijnszorg17
Vervoer & opslag16
Informatie & communicatie10
Cultuur, sport en recreatie9
Verhuur; handel van onroerend goed8

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.