Vertrouwen producenten industrie neemt toe

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het vertrouwen van producenten in de industrie neemt opnieuw toe, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen kwam in juni uit op 5,4. Het vertrouwen bereikt daarmee het hoogste niveau in ruim 5 jaar. De meting heeft plaatsgevonden in de eerste helft van juni, dus voor het referendum over de EU in het VK.

Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Positiever over orders, toekomstige productie en voorraden

Producenten in de industrie waren in juni positiever over hun orderportefeuille en de productie in de komende drie maanden. Ook het oordeel over de voorraden gereed product verbeterde.

De drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn ook in juni positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt ten slotte is nog steeds groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief, gevolgd door de ondernemers in de aardolie- en chemische industrie. Ondernemers in de hout- en bouwmaterialenbranche zijn vooral positief over hun orderportefeuille en de verwachte productie. De ondernemers in de transportmiddelenindustrie zijn daarentegen wat negatief. Dat komt vooral doordat ze negatief zijn over de verwachte productie.

Producentenvertrouwen naar de belangrijkste bedrijfsklassen (seizoengecorrigeerd)
 saldo
Hout-, bouwmaterialen16,1
Aardolie en chemie10,9
Basismetaal, metaalproducten9,3
Papier en grafische6,2
Elektrotechnische en machine5,9
Textiel, kleding, leer5,1
Voeding- en genotmiddelen1,6
Transportmiddelen-2,9

Productie industrie groeit verder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 2,8 procent hoger dan in april 2015. De stijging was iets groter dan in maart. De transportmiddelen- en elektrische-apparatenindustrie produceerden in april aanzienlijk meer, de machine-industrie aanzienlijk minder.

Duitse producentenvertrouwen neemt ook toe

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren in juni ook positiever dan in mei. Verder lag ook de Duitse industriële dagproductie in april hoger dan een jaar eerder.