Premie inkomensverzekering

De premies inkomensverzekering betreffen premies in verband met loonverlies wegens werkloosheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheid en (nabestaanden-)pensioen. De hoogte van de te betalen premie loopt doorgaans op met het inkomen, omdat de eventueel te ontvangen uitkering mede afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Zowel de werknemers- als werkgeverspremies zijn hier als een last van huishoudens beschouwd.
In dit bericht zijn de premies AOW/Anw opgenomen bij de premies volksverzekeringen.