Bruto-inkomen

Het bruto-inkomen bestaat uit primair inkomen (inkomen uit arbeid, onderneming en vermogen) aangevuld met alle ontvangen overdrachten waaronder de uitkeringen, pensioen, huurtoeslag en kindgebonden budget.