Economie groeit met 0,5 procent in eerste kwartaal 2016

© ANP
De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal 2016 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal 2015. Dit blijkt uit de tweede berekening van de economische groei van CBS. Het groeicijfer is hetzelfde als bij de eerste berekening gepubliceerd op 13 mei. Het beeld van de economie blijft hetzelfde. De groei in het eerste kwartaal wordt breed gedragen; consumptie, investeringen en uitvoer leveren een positieve bijdrage.

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Lichte bijstelling in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. De kwartaal-op-kwartaalgroei van voorgaande kwartalen kan licht zijn bijgesteld. Zo zijn het eerste, tweede en vierde kwartaal van 2015 elk met 0,1 procent naar beneden bijgesteld.

Groei ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal met 1,5 procent. Volgens de eerste berekening was dat 1,4 procent. Nieuwe of bijgestelde broninformatie leidt tot een opwaartse bijstelling van het exportsaldo, de gezinsconsumptie en de investeringen.

Jaarcijfers

Met de publicatie van de tweede berekening van het eerste kwartaal van 2016 worden ook herziene jaarcijfers van 2013 (definitief), 2014(definitief) en 2015 (voorlopig) gepubliceerd. Op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie is de economische groei in deze jaren aangepast: in 2013 van -0,5 naar -0,2 procent, in 2014 van 1,0 naar 1,4 procent. De economische groei in 2015 blijft 2,0 procent.

Aantal banen groeit met 13 duizend

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal met 13 duizend ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015. De sterkste banengroei vond plaats in de zakelijke dienstverlening (10 duizend) en in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca (7 duizend). In de gezondheids- en welzijnszorg kromp het aantal banen met 5 duizend. De eerste berekening van de banenontwikkeling in het eerste kwartaal, op basis van op dat moment beschikbare informatie, kwam uit op een daling van 12 duizend banen.

In het eerste kwartaal van 2016 waren er volgens de tweede berekening 112 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2015. Dat was bij de eerste berekening 99 duizend.