Technische opleidingen

Onder een technische opleiding wordt verstaan een opleiding op ISCED-gebied 5 in de techniek, industrie en bouwkunde. De ISCED is de internationale onderwijsindeling van de UNESCO naar niveau en richting van de opleidingen. Hieronder vallen de volgende opleidingen:
- werktuigbouwkunde en metaalbewerking;
- elektro- en energietechniek;
- elektronica en industriële automatisering;
- scheikundige technologie en procestechniek;
- voertuigtechniek, scheepsbouw- en vliegtuigbouwkunde;
- levensmiddelentechnologie;
- textiel-, kleding-, schoenen-, en leervervaardiging;
- houtbewerking, papier-, kunststofverwerking, keramiek;
- delfstofwinning;
- architectuur en stedenbouwkunde;
- bouwkunde en civiele techniek.

Meer informatie over de indeling van Nederlandse opleidingen in ISCED-gebieden