Jaarbasis

Op jaarbasis wil zeggen dat bij het inkomen in een verslagkwartaal de inkomens over de voorgaande drie kwartalen zijn opgeteld.
Terug naar artikel