Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Erratum:

In het artikel staat in de laatste zin dat het aantal zelfstandigen is toegenomen met 9 duizend. Dat moet echter een toename van 19 duizend zijn.
Huishoudens hadden in het eerste kwartaal meer te besteden dan een jaar eerder. Het beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 3,0 procent. Al ruim een jaar neemt het beschikbaar inkomen toe. Dat meldt CBS.

 

De drijvende krachten achter de stijging van het beschikbaar inkomen de afgelopen kwartalen zijn hogere lonen van werknemers en hogere inkomsten van zelfstandigen uit hun productieactiviteiten. Ook is het aantal werknemers en zelfstandigen gestegen. Het inkomen van werknemers steeg op jaarbasis met 1,4 procent. Het loon per arbeidsjaar steeg met 1,9 procent en kwam vrijwel overeen met de cao-loonontwikkeling van 1,8 procent. Ook nam het aantal banen van werknemers toe met 93 duizend, een stijging van 1,2 procent. Met 52 duizend extra banen zat de groei vooral in de uitzendbranche (+8,7 procent). De inkomsten van zelfstandigen groeiden met 5,9 procent en er kwamen 9 duizend zelfstandigen bij (+0,9 procent).