Productie industrie groeit verder

© Hollandse Hoogte
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 2,8 procent hoger dan in april 2015, maakt CBS bekend. De stijging is iets groter dan in maart. De transportmiddelen- en elektrische-apparatenindustrie produceerden in april aanzienlijk meer, de machine-industrie aanzienlijk minder.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)

Productie transportmiddelen groeit opnieuw aanzienlijk

De productie van de transportmiddelenindustrie (auto’s, bussen en vrachtwagens) groeide met bijna 17 procent. Ook de productiegroei van de elektrische-apparaten-, de voedingsmiddelen-  en de chemische industrie was groter dan gemiddeld. De productie van de metaal-, de farmaceutische en de machine-industrie kromp daarentegen ten opzichte van april 2015.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse
Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse
 Mutatie
Transportmiddelen16,9
Elektrische apparaten13,1
Voedingsmiddelen7,1
Chemische producten7
Rubber en kunststof2,6
Metaalproducten-2
Farmaceutische-3,5
Machine-7,1
Industrie (totaal)2,8

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Trend productie industrie positief

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van maart op april steeg de productie met 1,3 procent.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Ondernemers industrie aanhoudend positief

CBS maakte een paar weken geleden bekend dat de industriële ondernemers in mei iets minder positief waren dan in april. Het vertrouwen van de industriële ondernemers ligt echter ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

De industriële ondernemers in Duitsland waren in mei wel positiever dan een maand eerder. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De productie van de Duitse industrie groeide in april ook.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.