Uitgaven aan zorg en onderwijs

Het onderwijs gerelateerd reisverkeer heeft betrekking op de uitgaven van buitenlandse studenten in Nederland (uitvoer) en de uitgaven door Nederlandse studenten in het buitenland (invoer). Het gaat hier om alle uitgaven voor levensonderhoud en studie.

Het zorggerelateerd reisverkeer heeft betrekking op de verleende zorg aan buitenlanders in Nederland (uitvoer) en de ontvangen zorg van Nederlanders in het buitenland (invoer). Deels zijn dit mensen die specifiek voor de zorg naar het buitenland zijn gegaan, maar ook de zorg die vakantiegangers gebruiken zit in deze cijfers.