Vader

De juridische vader van het kind. Dat is de man die met de moeder is gehuwd bij de geboorte van het kind, of die het kind of de ongeboren vrucht heeft erkend, of van wie door de rechter het vaderschap is vastgesteld, of die het kind officieel heeft geadopteerd.
De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van het kind en geven daarom geen uitsluitsel over co-ouderschappen, waarin het kind een gedeelte van de tijd bij de moeder en een gedeelte bij de vader woont.