Kwetsbare groepen

ESF-deelnemers worden tot een kwetsbare groep gerekend wanneer zij:
- in een huishouden leven zonder inkomsten uit werk;
- in een huishouden leven met afhankelijke kinderen en zonder inkomsten uit werk;
- in een eenouderhuishouden leven met afhankelijke kinderen;
- tot de eerste generatie allochtonen behoren;
- een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen;
- dakloos zijn;
- tot andere kwetsbare groepen (de doelgroep VSO-Pro of V&J) behoren.

In Nederland worden 'rural areas' (plattelandsgebieden) niet als achterstandsgebieden beschouwd. Deelnemers die in zogeheten 'rural areas' wonen, maken in de Nederlandse monitor dan ook geen deel uit van de kwetsbare groepen op basis van die regio-indeling. In andere landen kan dat wel het geval zijn.

Als deelnemers tot meerdere kwetsbare groepen behoren, worden zij in de tabellen slechts één keer meegeteld als behorend tot een kwetsbare groep.


Terug naar artikel