Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het ESF stelt subsidies ter beschikking voor het stimuleren van werkgelegenheid in de lidstaten. In het kader van het huidige programma is voor Nederland voor de jaren 2014 tot en met 2020 in totaal 507 miljoen euro beschikbaar. Een groot deel van dit geld wordt ingezet voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de hulp aan mensen met een zogeheten afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn onder anderen mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering en gedetineerden. Ook (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs (VSO-PrO) behoren tot de doelgroep.