Basisregistratie Personen (BRP)

De cijfers in dit bericht hebben betrekking op personen die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP), de bevolkingsregistratie van Nederland. Inschrijvingen kunnen betrekking hebben op pasgeboren kinderen of op personen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen (immigratie). In geval van immigratie wordt iemand ingeschreven als de verwachte verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste vier maanden bedraagt. Personen die de intentie hebben korter dan vier maanden in Nederland te verblijven hoeven zich niet in te schrijven in de BRP. Dat betekent dat een deel van de (Poolse) seizoensarbeiders die in Nederland aan het werk zijn niet in de cijfers in dit artikel is meegenomen.

Uitschrijvingen vinden plaats als een persoon is overleden of als deze naar het buitenland vertrekt. Daarbij geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland in het jaar volgend op het vertrek ten minste acht maanden bedraagt.