Agrosector

De agrosector omvat uitsluitend landbouw, tuinbouw en visserij, drank- en voedingsmiddelenindustrie en de agro-maakindustrie. Niet meegenomen zijn: groot- en detailhandel in levensmiddelen en primaire producten, bedrijven die machines en werktuigen maken, kunstmest producenten en ondernemingen die speur- en ontwikkelingswerk doen op het gebied van agrarische producten en processen. Op basis van deze enge afbakening is voor 2014 de toegevoegde waarde berekend die hoort bij een exportwaarde van 45 mld euro in de agrosector. De exportwaarde van alle landbouwproducten samen bedroeg in 2015 ruim 81 mld euro. De verschillen tussen deze exportwaarden hebben dus te maken met export van landbouwproducten buiten de agrosector (vaak door branchevervaging) en het ontbreken van de bovengenoemde sectoren zoals de groothandel.