Sterke start van 2016 voor zakelijke dienstverleners

© Hollandse Hoogte
De zakelijke dienstverlening is het jaar begonnen met een omzetstijging van 7,8 procent in het eerste kwartaal, meldt CBS. De omzet groeit al anderhalf jaar met meer dan 5 procent op jaarbasis. De groei werd breed gedragen, maar was wel iets lager dan in de laatste twee kwartalen van 2015.

Ook andere indicatoren geven een positief beeld over het eerste kwartaal van 2016: het aantal nieuwe vacatures bereikte een nieuw hoogtepunt en er startten meer ondernemers een eigen zaak dan vorig kwartaal. Het aantal opheffingen was echter wel groter dan eind 2015 en ook het aantal faillissementen steeg licht. Vandaag publiceert CBS ook de Kwartaalmonitor Zakelijke dienstverlening met nog meer informatie over deze sector.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverlening

Sterkste omzetgroei bij uitzendbureaus

Uitzendbureaus hadden met een groei van bijna 10 procent de sterkste omzetstijging binnen de zakelijke dienstverlening. De toename was wel iets lager dan het gemiddelde van 2015 (10,7 procent). Reclamebureaus boekten met 6 procent de grootste omzetstijging in de afgelopen tien jaar. De reclamebranche krabbelt sinds 2014 weer op met gemiddelde groeicijfers van ruim 2 procent op jaarbasis.

De omzetgroei van architecten zwakte daarentegen juist af. Het herstel dat begin 2014 inzette, na vijf jaren van krimp, kreeg een minder krachtig vervolg in het eerste kwartaal. Ook ingenieurs noteerden minder omzetgroei. Hun omzettoename was met 0,8 procent de laagste in ruim drie jaar tijd. Daarmee zijn architecten en ingenieurs met afstand de branches met de laagste groei binnen de zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverlening, 1e kwartaal 2016
Omzetontwikkeling zakelijke dienstverlening, 1e kwartaal 2016
 Ontwikkeling
Zakelijke dienstverlening7,8
w.o.0
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling9,9
Managementadviesbureaus8,4
Accountancy, administratie e.d.6,5
Reclamewezen6
Schoonmaakbedrijven4,9
Rechtskundige dienstverlening4,7
Markt- en opinieonderzoek4,3
Hoveniersbedrijven3,6
Beveiligings- en opsporingsdiensten2,7
Architectenbureaus1
Ingenieursbureaus0,8
 

Ondernemersvertrouwen nog steeds hoog

Het vertrouwen dat de zakelijke dienstverleners hebben in het tweede kwartaal is iets gedaald ten opzichte van hun vertrouwen in het eerste kwartaal, en kwam uit op 13. Daarmee bevindt het ondernemersvertrouwen van zakelijke dienstverleners zich nog steeds op historische hoogte. Het vertrouwen van zakelijke dienstverleners is sinds eind 2013 onafgebroken positief en is gemiddeld positiever dan dat van het totale bedrijfsleven in Nederland.

Ondernemersvertrouwen