Bijstand groeit in eerste kwartaal 2016

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is in het eerste kwartaal van 2016 met bijna 11 duizend gestegen tot 459 duizend. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 18 duizend bijstandsgerechtigden meer. De komst van asielzoekers naar Nederland is nu ook zichtbaar in de bijstandscijfers, al gaat het om een kleine minderheid van het totaal aantal bijstandsontvangers. Dit meldt CBS.

 

Asielzoekers met verblijfsvergunning kunnen beroep doen op bijstand

Asielzoekers kunnen een beroep doen op de bijstand vanaf het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. In 2015 kwamen er per saldo ruim 15 duizend bijstandsontvangers bij, van wie ruim 10 duizend geboren waren in Syrië. Ter vergelijking: in 2014 nam het aantal Syriërs in de bijstand per saldo (het verschil tussen instromers en uitstromers) toe met bijna 4 duizend, het jaar daarvoor waren dit er iets meer dan duizend. Van de Syriërs die in de periode 2013-2015 in de bevolking zijn ingeschreven, ontvangt nu ongeveer drie kwart bijstand.

Saldo instroom en uitstroom bijstand, 2015 (incl. uitstroom op AOW-leeftijd)
 SyriëOverige geboortelanden
Jonger dan 27 jaar2,98,6
27 tot 45 jaar5,80,1
45 jaar of ouder1,7-3,7
Totaal10,45

Meer jongeren in de bijstand

De groep jongeren tot 27 jaar in de bijstand was in maart 4 duizend hoger dan in maart 2015. Twee belangrijke oorzaken voor deze toename zijn de veranderde wetgeving en de instroom van jonge Syrische asielzoekers. Sinds de invoering van de Participatiewet en de nieuwe Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) komen alleen jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn in aanmerking voor de Wajong. De groep die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan bijstand aanvragen.

Langer in bijstand door verhogen AOW-leeftijd

Ook de wijziging van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft in het eerste kwartaal van 2016 effect op de bijstandscijfers. Begin dit jaar is de leeftijdsgrens met drie maanden verhoogd tot 65 jaar en 6 maanden. Door deze verhoging stroomt een aantal bijstandsontvangers op een later moment uit. Naar schatting gaat het om bijna 2 duizend personen in het eerste kwartaal van 2016.