Zelfstandig ondernemers zonder personeel (z.p.)

Personen (15 tot 75 jaar) die arbeid verrichten voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk en geen personeel in dienst hebben.

Tot de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden behalve zelfstandig ondernemers zonder personeel ook directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) en overige zelfstandigen die geen personeel hebben gerekend. Overige zelfstandigen zijn bijvoorbeeld personen die “inkomen uit overige arbeid” opgeven bij de belastingdienst, zoals postbestellers en alfahulpen. DGA’s en overige zelfstandigen maken geen deel uit van het onderzoek.