Verplichting levering hernieuwbare energie:

Leveranciers van motorbrandstoffen zijn verplicht volgens de wet Hernieuwbare Energie Vervoer om een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie te leveren. Deze hoeveelheid is een percentage van de totale geleverde benzine en diesel aan het wegverkeer en het spoor. In 2014 was dit percentage 5,5 procent en in 2015 6,25 procent. In de praktijk vullen leveranciers van motorbrandstoffen de verplichting voor een groot deel in via het bijmengen van biobrandstoffen in benzine en diesel. Daarom wordt deze verplichting ook vaak de bijmengplicht genoemd.