Werkloosheid daalt licht

19-5-2016 07:30
De werkloosheid is de afgelopen drie maanden licht gedaald, behalve onder jonge mannen. Met gemiddeld duizend werklozen per maand minder kwam de werkloosheid in april uit op 572 duizend. Dat is 6,4 procent van de beroepsbevolking tegen 6,5 procent in januari, meldt CBS. In april vorig jaar was dit nog 7,0 procent. UWV telde eind april 461 duizend WW-uitkeringen.

Vorige week berichtte CBS over de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van dit jaar.

UWV: nieuwe WW-uitkeringen zorg en welzijn met een kwart gedaald

UWV verstrekte in de eerste vier maanden van dit jaar 188 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 26 duizend minder (-12 procent) dan in dezelfde periode van 2015. Vanuit alle sectoren nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf. Opvallend is de sterke daling van het aantal nieuwe uitkeringen vanuit de sector zorg en welzijn (-26 procent).

Werklozen en WW-uitkeringen, maandcijfers t/m april \'16
y
430
425
413
411
414
409
425
427
442
458
474
473
486
482
487
502
501
502
518
517
530
539
554
572
589
601
619
625
632
648
666
670
675
680
677
687
691
699
692
684
672
656
648
637
630
632
635
643
645
633
626
625
617
611
603
604
609
616
596
588
574
581
574
572

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die gaan werken een aanvulling uit de WW kunnen behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd in de uitkeringsadministratie nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever in de Polisadministratie.

Werkloosheid jonge mannen stijgt

In april 2015 was nog 7,0 procent van de beroepsbevolking werkloos tegen 6,4 procent in april van dit jaar. Alleen onder 15- tot 25-jarige mannen steeg de werkloosheid in een jaar tijd van 10,8 naar 12,0 procent. Deze stijging betrof scholieren en studenten die veelal een baan zoeken voor een paar uur per week. Bij jonge vrouwen nam de werkloosheid in dezelfde periode af van 11,1 naar 10,4 procent.

Jeugdwerkloosheid (seiz.gecorrigeerd) naar geslacht, maandcijfers t/m april \'16
y
10,8
11,1
11,5
11,5
11,2
11,5
11,8
11,2
11,5
11,7
11,8
12
12

Bijna 8,4 miljoen werkenden

Van de 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar had 65,7 procent in april betaald werk. Dat zijn bijna 8,4 miljoen mensen: 4,5 miljoen mannen en bijna 3,9 miljoen vrouwen.
De overige 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Van deze groep zijn er 572 duizend werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek naar of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Totale en werkzame beroepsbevolking (seiz.gecorrigeerd)
y
8704
8702
8667
8663
8655
8677
8674
8693
8740
8768
8794
8810
8809
8804
8802
8819
8829
8829
8834
8864
8881
8888
8886
8897
8893
8894
8912
8906
8903
8911
8912
8919
8934
8951
8937
8901
8896
8894
8853
8855
8864
8846
8854
8858
8857
8893
8901
8901
8924
8911
8902
8909
8912
8910
8902
8910
8908
8916
8895
8898
8892
8905
8912
8946

UWV: Lopende WW-uitkeringen vooral onder jongeren gedaald

UWV telde eind april 461 duizend lopende WW-uitkeringen, bijna 10 duizend minder (-2 procent) dan in maart. Onder jongeren tot 25 jaar nam het aantal uitkeringen af met bijna 7 procent. Alle sectoren met uitzondering van het grootwinkelbedrijf laten in april, vergeleken met maart, een daling zien van het aantal lopende WW-uitkeringen.

 

Relevante links