Meeste immigranten komen nu uit Syrië

Allochtone en autochtone kinderen hebben samen lol met het schommelen in wijk Kralinger Esch
© ANP
In april 2016 hebben zich 2,6 duizend Syriërs ingeschreven bij een Nederlandse gemeente; ze zijn daarmee de grootste groep immigranten. De immigratie van Syriërs loopt sinds eind vorig jaar op, en volgt op de toestroom van asielzoekers en nareizigers in 2015. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben of minstens een half jaar in de asielopvang verblijven, mogen zich inschrijven bij een gemeente. Ze zijn dan immigrant, en daarmee inwoner van Nederland. Ook nareizende gezinsleden kunnen op die manier immigreren. Dat meldt CBS.

Sinds oktober 2015 vormen Syriërs de grootste groep immigranten in de bevolking, gevolgd door in Nederland geboren immigranten. Op de derde plek staan Polen. In april was het geboorteland van 2,6 duizend immigranten Syrië, van 1,9 duizend Nederland en van 1,8 duizend Polen. Het aantal Syrische immigranten was iets lager dan in februari en maart; in beide maanden waren dat er 2,8 duizend.

Immigratie volgt met vertraging de asielinstroom

In 2015 kwamen er 27,7 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden uit Syrië naar Nederland. Een deel van hen heeft zich inmiddels kunnen inschrijven in de bevolking. De duur van de asielprocedure is na de grote toestroom van asielzoekers in de tweede helft van 2015 opgelopen. Hierdoor duurt het langer voor een beslissing wordt genomen. In verband met de langere verwerkingstijd van asielverzoeken, komt de piek van het aantal Syrische asielzoekers rond oktober met vertraging in de immigratie terecht.

Asielinstroom sterk afgenomen

Het aantal Syriërs dat een eerste asielverzoek indient, is afgenomen tot 100 in april. In die maand kwamen er 195 nareizende gezinsleden uit Syrië. Net als in maart kwamen de meeste asielverzoeken (135) van Albanezen.
Ook het totale aantal eerste asielverzoeken en nareizende gezinsleden is verder afgenomen tot 1 325 in april 2016. Na de piek van 11,7 duizend in oktober 2015 werden er elke maand minder verzoeken geregistreerd door de IND. Deze maand waren het er voor het eerst dit jaar minder dan in dezelfde maand van 2015.

Eerste asielverzoeken en nareizigers
 201420152016
jan161015953340
feb133013152465
mrt127013601675
apr259517101325
mei35003245
jun19704170
jul25304625
aug24556940
sep34208405
okt246511720
nov19507305
dec20754555

Meer cijfers staan in het dossier asielzoekers.