Contracttype

Uitzicht op vast dienstverband, vaste uren
Tijdelijk dienstverband, vaste uren (1 jaar of minder)
Overig tijdelijk dienstverband, vaste uren
Uitzendkracht
Oproepkracht of invalkracht
Tijdelijk dienstverband zonder vaste uren