Producenten industrie opnieuw positiever

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Bannergrafiek stijgende lijn 2013-2016
Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in april opnieuw toegenomen en bereikte het hoogste niveau in 5 jaar. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,9 in maart naar 4,7 in april, maakt CBS bekend. Dat komt doordat ondernemers positiever zijn over hun orderportefeuille en hun voorraadpositie.

Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Industrie positiever over orders en voorraden

Producenten in de industrie waren in april positiever over hun orderportefeuille en voorraden gereed product. Daarentegen waren ze minder positief over de productie in de komende drie maanden.
De drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn ook in april positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt ten slotte is nog steeds groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief, gevolgd door de ondernemers in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie. Ondernemers in de hout- en bouwmaterialenbranche zijn vooral positief over de orderportefeuille. Ondernemers in de textiel-, kleding- en leerindustrie zijn wat pessimistisch.

Producentenvertrouwen naar de belangrijkste bedrijfsklassen (seizoengecorrigeerd)
 saldo
Hout; bouwmaterialen12,1
Aardolie, chemie, rubber, kunststof7
Basismetaal; metaalproducten6,7
Papier; grafische6,7
Voeding; genotmiddelen5,7
Elektrotechnische en machine5,7
Transportmiddelen0,5
Textiel, kleding en leer-0,3


Productie industrie groeit gestaag

Een paar weken geleden meldde CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in februari 1,7 procent hoger was dan in februari 2015. Vooral de transportmiddelen- en de elektrische-apparatenindustrie produceerden aanzienlijk meer. De productie van de industrie, voor seizoen gecorrigeerd, ligt op het hoogste niveau in vier jaar.

Duitse producentenvertrouwen neemt ook opnieuw toe

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De industriële ondernemers in Duitsland waren net als hun Nederlandse collega’s in april positiever dan in maart. Verder lag ook de Duitse industriële dagproductie in februari hoger dan een jaar eerder.