Energiesector

Het verbruik in de energiesector betreft alle verbruik bij de omzetting van energie zoals in elektriciteitscentrales en raffinaderijen. Dit is inclusief omzettingsverliezen, eigen verbruik van de energiesector en distributieverliezen bij de levering aan eindgebruikers.