Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van onze planeet bevindt. Het staat hiermee in tegenstelling tot het grondwater dat bij bronnen opwelt, het op de polen en in gletsjers in de vorm van ijs gebonden water en waterdamp in de dampkring. Oppervlaktewateren kunnen natuurlijke of kunstmatige wateren en watergangen zijn, en het gaat daarbij om zowel zoete wateren als brakke en zoute wateren.