Fosfor- en stikstofverbindingen

Stikstof- en fosforverbindingen zijn zogenaamde meststoffen ofwel nutriënten. Een teveel aan deze stoffen zorg voor eutrofiëring van het oppervlaktewater. Eutrofiëring kan leiden tot overmatige algengroei waardoor waterplanten en bepaalde vissoorten verdwijnen.