Minder en andere asielzoekers

Asielzoekers lopen  over de weg Ter Apelervenen van en naar het azc
In maart 2016 werden 1 675 personen geregistreerd als asielzoeker of nareizend gezinslid. Dat waren er opnieuw minder dan de maand ervoor. In maart waren er meer eerste asielverzoeken van Albanezen dan van Syriërs. Dat meldt CBS.

Zowel het aantal eerste asielverzoeken als het aantal nareizende gezinsleden was in maart een derde lager dan in februari. Daarmee zet de daling verder door.

 

Eerste asielverzoeken en nareizende gezinsleden

Meer eerste asielverzoeken van Albanezen dan van Syriërs

De samenstelling van de groep asielzoekers is sterk veranderd. In maart kwamen er meer eerste asielverzoeken van Albanezen (224) dan van Syriërs (127). Vorig jaar kwam nog bijna de helft van de eerste verzoeken van Syriërs, en waren Eritreërs de tweede groep. De afgelopen maanden is het aantal asielverzoeken uit landen die door de overheid als veilig zijn aangemerkt, toegenomen. Naast de Albanezen kwamen er rond de 80 asielzoekers uit Servië en Kosovo.

 

Eerste asielverzoeken naar nationaliteit

Meeste nareizigers uit Syrië

Uit Syrië kwamen ook de afgelopen maanden nog wel de meeste nareizende gezinsleden. In maart waren dat er 212, meer dan het aantal eerste verzoeken (127). Het aantal nareizigers volgt met vertraging het hoge aantal asielzoekers uit Syrië in de tweede helft van 2015. Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning kunnen asielzoekers een verzoek indienen om gezinsleden te laten overkomen. Met 87 overtrof ook het aantal nareizigers uit Eritrea het aantal eerste verzoeken uit dat land (51).

Syrische asielverzoeken en nareizigers


Meer cijfers staan in het dossier asielzoekers.

Bronnen