Jongeren vinden eigen alcoholgebruik niet schadelijk

© ANP
Bijna 7 op de 10 jongeren tussen 12 en 25 jaar die wel eens alcohol drinken vinden hun eigen alcoholconsumptie niet schadelijk voor hun gezondheid. Van de stevig drinkende jongeren (zes glazen per keer of meer) is dit meer dan de helft. In 2014 werd de wettelijke leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie verhoogd naar 18 jaar. Jeugd jonger dan 18 jaar vindt deze nieuwe leeftijdsgrens vaker te hoog dan volwassen jongeren. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen van CBS.

Ruim een kwart van de jongeren die alcohol gebruiken, denkt dat zijn of haar eigen alcoholgebruik schadelijk voor de gezondheid is. Jongeren die relatief veel drinken, vinden over het algemeen hun alcoholgebruik vaker schadelijk dan jongeren die relatief weinig nuttigen. Toch vindt meer dan de helft van de stevige drinkers hun alcoholgebruik niet schadelijk.

Mening van 12- tot 25-jarigen over schadelijkheid van eigen alcoholgebruik naar aantal glazen alcohol per keer, 2015
 Weet nietNiet schadelijkSchadelijk
Totaal4,368,826,9
1 of 2 glazen280,617,4
3-6 glazen4,367,728
6-11 glazen5,956,437,7
11 of meer glazen5,550,943,6


Jongens denken vaker dat hun alcoholgebruik schadelijk is dan meisjes. Jongens geven ook aan meer alcohol te gebruiken dan meisjes.

Ruim vier op de tien jongeren zegt weinig te drinken

Ruim de helft van de jongeren die wel eens alcohol gebruiken, drinkt elke week. Aan jongeren is ook gevraagd of ze zelf vinden dat ze weinig, gemiddeld of veel alcohol drinken. De helft van de drinkende jongeren vindt dat ze niet veel en niet weinig consumeren, 6 procent zegt veel te drinken en de overige 43 procent vindt dat ze weinig drinken. Van de jongeren die zeggen dat ze weinig nuttigen, drinkt 24 procent dagelijks of wekelijks alcohol en 12 procent drinkt per keer minimaal zes glazen alcohol.

Mening van 12- tot 25-jarigen of ze veel of weinig drinken naar alcoholgebruik, 2015
 DagelijksWekelijksMaandelijksMinder dan 1x per maand
Ik drink veel alcohol26,771,710,7
Ik drink niet
weinig en
niet veel
2,969,324,53,3
Ik drink weinig
alcohol
0,723,241,434,8
 

Meeste jongeren vinden wettelijke leeftijdsgrens goed

Op 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcoholbezit en –gebruik in het openbaar verhoogd naar 18 jaar. Vanaf dat moment zijn minderjarigen strafbaar als ze alcohol bij zich hebben of alcohol drinken in het openbaar. Vóór 2014 was de leeftijdsgrens voor zwak alcoholische drank, zoals wijn, bier en mixdrankjes 16 jaar en voor sterke drank 18 jaar.

De meeste jongeren vinden de leeftijdsgrens van 18 jaar precies goed. Wel maken jongeren onderscheid in zwak en sterk alcoholhoudende drank: 59 procent is het eens met de grens van 18 jaar voor zwak alcoholhoudende drank en 63 procent voor sterk alcoholhoudende drank. Dertig procent vindt de grens te hoog voor zwak alcoholhoudende drank, 4 procent vindt de grens voor sterke drank te hoog. Drie op de tien jongeren vinden 18 jaar sowieso te jong om sterke drank te gebruiken.

Mening van 12- tot 25-jarigen over de leeftijdsgrens voor zwak en sterk alcoholhoudende dranken, 2015
 VerbiedenTe laagPrecies goedTe hoogGeen grens
Zwak18,458,730,11,9
Sterk1,330,363,34,30,8

Jongeren van 15 tot 18 jaar zijn vaker van mening dat de leeftijdsgrens te hoog is dan volwassen jongeren. Een deel van deze groep mocht vóór de wetswijziging nog zwak alcoholhoudende drank nuttigen. Ook jongeren die relatief veel alcohol gebruiken en jongeren die op het platteland wonen vinden de leeftijdsgrens vaker te hoog dan jongeren die relatief weinig drinken of in de stad wonen.

Onderzoek Belevingen

Cijfers komen uit het onderzoek Belevingen van CBS. Dit onderzoek richt zich elk jaar op een ander thema. In 2015 was het onderwerp meningen van jongeren, waaronder die over het gebruik van alcohol. Bijna 6,5 duizend jongeren van 12 tot 25 jaar zijn benaderd voor het onderzoek, ruim 4 duizend hebben meegedaan.

Lees meer over de verschillen tussen jongeren en hun mening over alcoholgebruik in het artikel Meningen van jongeren over alcoholgebruik.