Tienermoeders

Het aantal meisjes dat in het verslagjaar een kind heeft gekregen, en dat bij de geboorte van het kind jonger was dan 20 jaar.