Productie industrie groeit gestaag

foto levensmiddeleninduistrie verwerking zilveruitjes
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 1,7 procent hoger dan in februari 2015, maakt CBS bekend. Vooral de transportmiddelen- en elektrische-apparatenindustrie produceerden aanzienlijk meer. De productie van de industrie, voor seizoen gecorrigeerd, ligt op het hoogste niveau in vier jaar.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)

Productie transportmiddelen- en elektrische-apparatenindustrie groeit aanzienlijk

De productie van de transportmiddelenindustrie (auto’s, bussen en vrachtwagens) groeide met 13 procent. Verder produceerde de elektrische-apparatenindustrie ruim 10 procent meer dan in februari 2015. De productiestijging van de voedingsmiddelenindustrie en de rubber- en kunststofindustrie was ook groter dan gemiddeld, terwijl de groei van de chemische en metaalproductenindustrie kleiner was dan gemiddeld. De productie van de farmaceutische industrie en machine-industrie ten slotte kromp ten opzichte van februari 2015.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse
Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse
 Mutatie
Transportmiddelen13
Elektrische apparaten10,1
Voedingsmiddelen2,6
Rubber en kunststof2,3
Chemische producten1,1
Metaalproducten0,8
Farmaceutische-5,6
Machine-6,5
Industrie (totaal)1,7

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Productie industrie op hoogste niveau in vier jaar

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van februari op januari bleef het niveau van de productie nagenoeg gelijk. De voor seizoen gecorrigeerde productie van de industrie ligt op het hoogste niveau in vier jaar. Sinds medio 2014 is sprake van een stijgende trend.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Vertrouwen ondernemers industrie in maart toegenomen

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in maart toegenomen maakte CBS een paar weken geleden bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,1 in februari naar 3,9 in maart. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Ook de industriële ondernemers in Duitsland waren in maart positiever dan een maand eerder. De Duitse gemiddelde dagproductie lag in februari ook ruim 1 procent hoger dan een jaar eerder. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.


De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.