Scheefhuurder

Een huishouden dat een woning huurt die qua hoogte van de huur niet past bij het inkomen.

Goedkope scheefhuurder: Huishouden met een belastbaar inkomen boven de lage inkomensgrens van het inkomensafhankelijke huurbeleid en een bruto huur onder de liberalisatiegrens. In WoON2009 is een liberalisatiegrens gehanteerd van € 631,73, in WooN2012 van € 664,66 en in WoON2015 van € 699,48.

Dure scheefhuurder: Huishouden dat op grond van zijn inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd in aanmerking komt voor huurtoeslag, en een bruto huur heeft boven de aftoppingsgrens. Voor 1 en 2 persoonshuishoudens is in WoON2009 een aftoppingsgrens gehanteerd van € 499,51, in WoON2012 een grens van € 525,37 en in WoON2015 een grens van € 556,82. Voor huishoudens met meer dan 2 personen zijn in deze woononderzoeken grenzen gehanteerd van respectievelijk € 535,53, € 561,98 en € 596,75.