Onderwijs

Het model maakt onderscheid tussen basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbao) en basisonderwijs op speciale scholen (so), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).