Gemeentegrenzen

Bij de berekening van de bevolkingsontwikkeling per gemeente is rekening gehouden met gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties tussen 2001 en 2016. De gemeentegrenzen per 1 januari 2016 zijn aangehouden en teruggelegd in de tijd.