Geregistreerde verpleegkundige

Gediplomeerde verpleegkundigen die zijn opgenomen in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), en deel uitmaken van de bevolking volgens de Basisregistratie Personen of in Nederland werkzaam zijn. Naast verpleegkundigen zijn artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, verloskundigen en fysiotherapeuten geregistreerd in het BIG-register.

Herregistratie is verplicht voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten vanaf 1 januari 2009. De uiterste herregistratiedatum was 31 december 2013. Voor herregistratie geldt de werkervarings- of de scholingseis. Voor het werk geldt de eis dat geregistreerden de afgelopen vijf jaar werkzaam moeten zijn geweest op hun vakgebied, in hun beroep, op het vereiste niveau, en 1 op 1 werken met zorgvragers. Herregistratie kan ook door een certificaat dat aantoont dat de zorgverlener na toetsing of scholing nog steeds beschikt over de vereiste vaardigheden. Voor de overige beroepen geldt de herregistratie-eis vanaf 1 januari 2012, en ligt de eerste uiterste herregistratiedatum op 31 december 2016. Zij die zich gespecialiseerd hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een specialistenregister moesten al eerder voldoen aan herregistratie-eisen.