Vlinders op het Compendium voor de LeefOmgeving :

Op het Compendium voor de Leefomgeving (CLO), de officiële website met feiten en cijfers over natuur en milieu in Nederland verzorgd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Wageningen UR (WUR) en CBS, zijn verschillende dossiers met indicatoren over vlinders te vinden:
• Trend van dagvlinders, 1992-2020
• Fauna van de duinen, 1990-2018
• Fauna van stedelijk gebied, 1990-2018
• Dagvlinders van graslanden, 1890-2018
• Fauna van bos, 1990-2020

De data over vlinders op het CLO komen van het Landelijk Meetnet Vlinders. Dit is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring, in opdracht van het ministerie van EZ.