Arbeidspositie

De positie die personen innemen op de arbeidsmarkt, onderverdeeld in:

(1) Werkzame beroepsbevolking    
Personen die betaald werk hebben.

De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking) en wordt meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

(2) Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking) en wordt meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

(3) Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

De definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking) en wordt meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.