Zelfgerapporteerde daders

Personen die aangeven in de voorafgaande twaalf maanden een (of meerdere) delicten te hebben gepleegd.